Eric Smaling

Eric SmalingEric Smaling (1957) groeide op in Amsterdam en studeerde vervolgens Bodemkunde en Bemestingleer in Wageningen. Na zijn afstuderen (1982) werkte hij voor verschillende organisaties in Indonesië, West-Afrika en Kenia. Vanaf 1988-1997 was hij werkzaam bij de afdeling Ontwikkelingssamenwerking van het DLO-Staring Centrum in Wageningen, dat later opging in Alterra. In die periode voltooide hij zijn proefschrift over bodemvruchtbaarheidsproblematiek in Afrika (1993). In 1998 werd hij benoemd tot hoogleraar Bodeminventarisatie en Landevaluatie aan de Wageningen Universiteit en gaf hij ook vorm aan interdisciplinaire tropenprogramma’s binnen Wageningen Universiteit en de (voormalige DLO) onderzoeksinstituten. In 2001 kwam het met Rindert Kromhout geschreven jeugdboek De prijs van poep uit. Eind 2003 verscheen Volle Buiken van dezelfde auteurs en in 2005 Gooi maar weg!. Vanaf 2004 is Eric Smaling hoogleraar Duurzame landbouw in Enschede en sinds 2007 Eerste Kamerlid voor de SP.