Kinderconferentie

Het begrip ‘stakeholderdialoog’ toegankelijk maken voor kinderen? In het nieuwe boek Een ronde tafel in het regenwoud, geschreven door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout en politicus en hoogleraar Eric Smaling, gebeurt dat. Op 2 november werd het boek gepresenteerd in de Hortus Botanicus in Leiden. Aan de hand van actuele kwesties rond palmolie, duurzaam ketenbeheer en consumentengedrag toont het boek in begrijpelijke taal hoe een stakeholderdialoog kan helpen om complexe problemen op te lossen.


Eric Smaling, Rindert Kromhout en Suzanne van der Pijll

Rollenspel

Om de principes van de stakeholderdialoog toe te passen werd tijdens de lancering een rollenspel georganiseerd. Tussen de tropische planten van de Hortus Botanicus bogen twaalf leerlingen (9-13 jaar) zich over een inhoudelijke kwestie, onder toeziend oog van een cameraploeg. Na een inspirerende opening door de schrijvers, een toelichting van Suzanne van der Pijll (Schuttelaar & Partners) en een korte film over palmolie konden de kinderen goed voorbereid het rollenspel ingaan.

Innovatieve oplossingen

In de palmoliediscussie werden vier belangengroepen aangewezen: de regenwoudbewoners, de regering, een natuurorganisatie en palmoliehandelaren. Onder leiding van presentator Bas Westerweel gingen de kinderen met elkaar in discussie vanuit hun rol als belangengroep. De oplossingen aan de ronde tafel bleken zeer innovatief: iedere belangengroep droeg een aantal sterke argumenten aan.

De natuurorganisatie verzamelde maar liefst veertien standpunten. Enkele daarvan waren dat dieren niet mogen uitsterven, dat we mensen moeten informeren over watergebruik en dat consumenten moeten opletten in de winkel. Om hun visie toe te lichten hadden de natuurbeschermers een plattegrond getekend van de meest ideale situatie in het regenwoud.


Bas Westerweel als voorzitter van de kinderconferentie

De palmoliehandelaren boden voldoende tegenwicht, door te zeggen dat zij voor een schoner milieu zorgen, een duurzaam product produceren (goed voor mens, dier, milieu en portemonnee) en de regenwoudbewoners goede arbeidsvoorzieningen bieden (contract, auto, scholing).

Maar de regenwoudbewoners waren niet gevoelig voor deze argumenten. Zij wilden gewoon tussen de bomen blijven leven zoals ze dat al honderden jaren doen.

De regering had het moeilijk. Zij probeerde een middenweg te vinden door de prijs van palmolie te verhogen en de extra inkomsten terug te geven aan het land van herkomst en de handelaren.

Na een uur van heftige discussie, gepieker en gevlij was het de leerlingen duidelijk dat door een rondetafelgesprek problemen vanuit meerdere invalshoeken bekeken kunnen worden.


De scholieren in discussie aan de ronde tafel

Na de ronde tafeldiscussie konden de jonge regeringsleiders, palmoliehandelaren, regenwoudbewoners en natuurbeschermers alles nog eens rustig doornemen tijdens een rondleiding door de Hortus Botanicus. De schrijvers zijn erg tevreden over de kinderconferentie. “Ik was verrast door de inzet van de kinderen en kijk terug op een zeer geslaagde dag”, aldus Rindert Kromhout.

Enkele reacties

Waarom vinden kinderen een stakeholderdialoog belangrijk? Enkele reacties van de kinderen naar aanleiding van het rondetafelgesprek.

“Het is belangrijk omdat je het dan beter snapt. Over hoe je kunt leven en wat andere groepen doen!”

“Omdat je er dan meer over na gaat denken en de problemen gaat oplossen.”

”Omdat je met praten verder komt dan met alleen maar schieten, oorlog maken enzo. En ook omdat je er dan over gaat nadenken. Je komt sneller tot een oplossing.”

“Het is goed dat we geen ruzie maken, maar praten. Met onze groep ging het goed!”

> foto's kinderconferentie
> videoverslag kinderconferentie

Gerealiseerd door Schuttelaar & Partners